Prokurator Krajowy polecił prokuratorom, aby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych - poinformowała w poniedziałek PAP Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy mają też składać wnioski o wyłączenie sędziów podważających status innych sędziów.

Jak podkreśliła w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, "prokuratura jako organ ustawowo powołany do strzeżenia praworządności zobligowana jest do reakcji na sprzeczne z Konstytucją RP i ustawami działania, dezorganizujące polski demokratyczny system wymiaru sprawiedliwości, związane z podważaniem przez sędziów statusów sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym lub sądach powszechnych".

Prok. Bialik zwróciła przy tym uwagę, że wszyscy sędziowie orzekający w polskich sądach zostali mianowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklama

"W celu zapewniania prawidłowego porządku prawnego oraz ochrony interesów obywateli Prokurator Krajowy polecił prokuratorom, aby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych" - przekazała PAP prok. Bialik.

Dodała też, że Prokurator Krajowy polecił prokuratorom składanie wniosków o wyłączenie ze składów orzekających sędziów podważających status innych sędziów oraz podjęcie innych działań procesowych.

Z informacji przekazanych przez prok. Bialik wynika też, że Prokurator Krajowy zobowiązał prokuratorów do informowania o tych zdarzeniach właściwego prokuratora regionalnego, który - jak dodała - winien niezwłocznie powiadomić Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Prokuratorzy regionalni zostali przy tym zobligowani do informowania o podjętych czynnościach w takich sprawach departament postępowania sądowego PK.

Jako pierwszy o poleceniu Prokuratora Krajowego poinformował portal wPolityce.