Ale konsekwencje ewentualnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w tej sprawie mogą być znacznie dalej idące. W grę może wchodzić chęć podważenia sporej części orzecznictwa trybunału, ale także otwarcie drogi do badania przez TK uchwał podejmowanych przez Sejm w sprawach indywidualnych. A tego typu uchwałą na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli został powołany Marian Banaś.