Sędziowie okręgu olszyńskiego żądają przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on zawieszony przez prezesa sądu rejonowego i członka nowej KRS, Macieja Nawackiego za to, że zwrócił się w jednej ze spraw do Kancelarii Sejmu o listy poparcia do nowej KRS.

W uchwale przyjętej podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego - domagają się też natychmiastowego odwołania Macieja Nawackiego z funkcji prezesa sądu rejonowego. Treść uchwały odczytał sędzia Rafał Jerka z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

- My, sędziowie okręgu olsztyńskiego, żądamy: przywrócenia niezależnego od wpływu polityków Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenia zgodnej z Konstytucją sędziowskiej reprezentacji w KRS, uchylenia skrajnie upolitycznionego systemu dyscyplinowania sędziów, wprowadzenia demokratycznego systemu wyboru władz sądów bez udziału czynnika politycznego, natychmiastowego odwołania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika, natychmiastowego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który odsuwając sędziego Pawła Juszczyszyna od czynności sędziowskich, sprzeniewierzył się rocie ślubowania sędziowskiego, natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna – oczytał sędzia Jerka.

Sędziowie wstrzymują też opiniowania kandydatów na sędziów do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy sprawy, której dotyczył ostatni wyrok unijnego trybunału.