Krajowa Rada Sądownictwa nie może ukrywać przed opinią publiczną, ile płaci swoim członkom. Taki wniosek płynie z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wyrok dotyczy zarobków tych sędziów, którzy zasiadali jeszcze w poprzedniej KRS. Chodzi bowiem o lata 2016 i 2017. NSA przesądził ostatnio, że informacje o kwotach, które pobierali w tym czasie z tytułu diet za pracę na rzecz rady, mają zostać udostępnione na wniosek obywatela.

Wysokie diety