Poseł PiS Marek Ast, posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz i posłanka Lewicy Joanny Senyszyn są wśród posłów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Sądownictwa; listę opublikowano we wtorek wieczorem na stronie internetowej Sejmu. Łącznie zgłoszono sześcioro posłów.

Klub parlamentarny PiS poza Markiem Astem zgłosił także Bartosza Kownackiego, Arkadiusza Mularczyka i Kazimierza Smolińskiego.

Ast jest szefem sejmowej komisji sprawiedliwości; to jego piąta kadencja w Sejmie. W poprzednich kadencjach przewodniczył także Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim; odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Kownacki od 2015 roku do 2018 r. był sekretarzem stanu w MON. Ma wykształcenie prawnicze; pracował m.in. jako dyrektor Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz radca prawny w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Reklama

Mularczyk jest prawnikiem i adwokatem, a od 2005 roku posłem na Sejm. Działał w kilku sejmowych komisjach, m.in. Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ustawodawczej, Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Spraw Zagranicznych. W 2011 r. został powołany na członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest także wiceprzewodniczącym Komisji ds. Wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Smoliński to radca prawny i adwokat. W latach 2015 -2018 pełnił obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Był też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zajmował ponadto stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach; działał w samorządzie.

Po jednej kandydatce do KRS zgłosiły kluby KO i Lewicy.

Posłanka KO Gasiuk-Pihowicz w obecnej kadencji sprawuje funkcję wiceszefowej komisji sprawiedliwości. Ma wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Pracowała m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2015 roku zasiada w ławach poselskich. Była reprezentantką polskiego Sejmu na forum Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Joanna Senyszyn z Lewicy jest profesorem nauk ekonomicznych; to jej czwarta kadencja w Sejmie. W latach 2009-2014 Senyszyn sprawowała mandat w Parlamencie Europejskim, gdzie działała m.in. w Komisji Praw Człowieka oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia. Należy do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przez dwie kadencje działał w Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Komitecie Badań Naukowych.

Wybór posłów-członków KRS zgodnie z harmonogramem Sejmu przewidziano na późny wieczór w czwartek. Zgodnie z ustawa, Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na czteroletnią kadencję.