Zbyt mała podwyżka progu dochodowego i długi okres jego zamrożenia spowodowały, że w wielu samorządach liczba uprawnionych do świadczeń z FA spadła zamiast wzrosnąć.
W tym roku po raz pierwszy od 11 lat wrosło kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznawanie pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Podwyżka z 725 zł do 800 zł zaczęła obowiązywać przy ustalaniu uprawnień do wsparcia na okres świadczeniowy, który zaczął się w październiku. I chociaż ogólnopolskie statystyki będą znane dopiero na początku przyszłego roku, widać już, że w wielu gminach waloryzacja progu nie spowodowała zwiększenia liczby wypłacanych świadczeń. Nadal utrzymuje się w nich tendencja spadkowa lub odnotowany wzrost jest minimalny.

Odmrożone kryterium