Ławnicy nie powinni orzekać w sprawach zainicjowanych skargą nadzwyczajną. Te wymagają bowiem pogłębionej wiedzy prawniczej i doświadczenia orzeczniczego.
O tym, że wprowadzenie czynnika społecznego do składów rozpoznających tak skomplikowany środek zaskarżenia, jakim jest skarga nadzwyczajna, nie jest najlepszym pomysłem, od początku mówiło wielu prawników. Teraz, po ponad półtora roku od wejścia w życie przepisów regulujących instytucję ławnika w Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 825), przyznają to również sędziowie, którzy muszą z nim orzekać.

Sędziowie faktów