Sposób reklamowania wyrobów medycznych wreszcie zostanie ustawowo określony. Przepisy o tym zostały zawarte w projekcie ustawy o wyrobach medycznych, który właśnie trafił do konsultacji.
Wiadomo, że nie ma szans na jej uchwalenie w kończącej się właśnie kadencji Sejmu, ale resort zdrowia liczy, że przeprowadzenie teraz konsultacji pozwoli na szybsze prace w kolejnej. Nowa ustawa służyć ma przede wszystkim dostosowaniu rodzimych przepisów do unijnego rozporządzenia nr 2017/745. Jako podmiot odpowiedzialny za sprawy dotyczące wyrobów wskazano – bez zaskoczenia – prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
To, co dla wszystkich najciekawsze, to jednak uregulowanie kwestii reklamy. Zgodnie z projektowanym art. 51 ust. 4 będzie ona musiała zawierać informację, że chodzi o wyrób medyczny (a nie np. lek), oraz ostrzeżenie o treści: „Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie”. Projekt określa kwestie techniczne, takie jak wielkość ostrzeżenia i jego czytelność.