Nie będą się stawiać na wezwania rzeczników dyscyplinarnych. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na nieprawidłowości, jakich ich zdaniem dopuszczają się te organy.
Krystian Markiewicz, Bartłomiej Starosta, Monika Frąckowiak, Dariusz Mazur – tych czworo sędziów odmówiło już rzecznikom dyscyplinarnym stawiennictwa w charakterze świadka. Z dnia na dzień takich osób będzie zapewne coraz więcej. Część sędziów w rozmowach z DGP nieoficjalnie bowiem przyznaje, że gdy przyjdzie na to czas, podejmie taką samą decyzję jak ich koledzy. Inni mówią o tym wprost już dziś.