Nie tylko posłowie i senatorowie, lecz także wiele innych osób piastujących wysokie stanowiska państwowe, a wśród nich m.in. premier, prezes Trybunału Konstytucyjnego czy I prezes Sądu Najwyższego, będzie musiało poinformować opinię publiczną o majątkach małżonków, konkubentów oraz dzieci.
Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej ustawy, zmiana „podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu – również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych – iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości”. Należy bowiem przypomnieć, że pomysł nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zrodził się pod wpływem ujawnionych przez „Gazetę Wyborczą” informacji na temat majątku żony premiera Mateusza Morawieckiego. Wówczas, a było to kilka miesięcy temu, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zmiana w prawie mająca zwiększyć transparentność życia publicznego, zostanie uchwalona w ekspresowym tempie. Tymczasem nowelizacja została przegłosowana dopiero na ostatnim posiedzeniu Sejmu, a termin jej vacatio legis wynosi 14 dni. Co więcej, osoby zobowiązane na jej podstawie do poinformowania o majątku najbliższych będą miały na to aż 60 dni od wejścia w życie zmian. Tak więc o zasobności portfela np. małżonki premiera opinia publiczna dowie się zapewne już po wyborach, które mają się odbyć 13 października.
Oprócz wymienionych już podmiotów do poszerzenia oświadczenia majątkowego zostaną zobowiązani także m.in. marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prezes Najwyższej Izby Kontroli, wojewodowie, sekretarze i podsekretarze stanu. Osoby te będą musiały udostępnić informacje o zamożności nie tylko współmałżonków i własnych dzieci, ale także dzieci małżonka i dzieci przysposobionych, a także osób pozostających z nimi we wspólnym pożyciu.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm