Niektóre przepisy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) obowiązują już od 21 sierpnia, następna tura wchodzi w życie 7 listopada, a kolejne – dopiero w przyszłym roku. Zmiany mają ułatwić dostęp do sądu osobom niezamożnym, a samo postępowanie – usprawnić. Nowelizacją objęto także postępowanie odrębne w sprawach pracowniczych.

Wprowadzono m.in. posiedzenie przygotowawcze, na którym strony wraz z sądem ustalają plan procesu. Teoretycznie postępowanie powinno przyspieszyć, lecz niektórzy eksperci uważają, że nowe przepisy prawo do sądu ograniczą. Skąd taka konkluzja? Otóż strony, w tym pracownik, będą musiały już na początku procesu przedstawić twierdzenia i dowody. Tych, które zostaną zgłoszone później, sąd nie będzie musiał uwzględniać. A jak uczy przykład postępowania gospodarczego, profesjonalny pełnomocnik w takim przypadku bywa niezbędny.