– W sumie wyślemy trzy takie wiadomości. Na 60, 45 i 20 dni przed końcem ważności dowodu osobistego – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jeśli wniosek o nowy dokument złożymy już po pierwszym przypomnieniu, drugie nie przyjdzie – dodaje szef MC.
Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego. Takie m.in. udogodnienia będą możliwe po uchwaleniu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i niektórych innych ustaw, które wczoraj przyjęła Rada Ministrów.
Projekt zakłada utworzenie Rejestru Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem. Będą w nim gromadzone takie informacje jak adres e-mail, numer telefonu, a w przyszłości również elektroniczny adres do doręczeń. Wszystko po to, by ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw w urzędach.
– Poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila o stanie prowadzonej sprawy, w tym np. o niedotrzymaniu terminów czy też właśnie o upływie ważności dokumentów – informuje minister cyfryzacji. Dodaje, że korzyścią będzie też wyeliminowanie, w niektórych przypadkach, kosztów związanych z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji.
Przekazanie danych do rejestru będzie dobrowolne. Każdy będzie też mógł modyfikować lub usunąć z RDK dotyczące go informacje, zarówno samodzielnie, przez internet, jak i za pośrednictwem urzędnika podczas wizyty w urzędzie. Resort cyfryzacji zapewnia, że nowy rejestr będzie bezpieczny dla użytkowników. Dostęp do danych zgromadzonych w RDK będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących).
Nowe przepisy pozwolą także na uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (np. akt urodzenia, ślubu czy zgonu) bez konieczności udawania się do urzędu. Dokument będzie można pobrać z wykorzystaniem profilu zaufanego lub wydawanego z dowodem osobistym profilu osobistego. Przez internet będzie też można wnieść opłatę za wydanie odpisu.
Etap legislacyjny
Przed pierwszym czytaniem w Sejmie