Ministerstwo Cyfryzacji stworzy Rejestr Danych Kontaktowych, w którym będą gromadzone takie informacje jak adres e-mail, numer telefonu, a w przyszłości również elektroniczny adres do doręczeń.
Wszystko po to, by ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw w urzędach administracji publicznej.
Wdrożenie rejestru – co przewiduje projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który ma dziś przyjąć Rada Ministrów – umożliwi kontakt z obywatelem w każdej sytuacji, gdy jakiś organ będzie chciał usunąć powstałe wątpliwości. Przekazanie danych do rejestru będzie dobrowolne. Każdy będzie też mógł modyfikować lub usunąć z RDK dotyczące go informacje.
Nowe przepisy pozwolą także na uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (np. akt urodzenia, ślubu czy zgonu) bez konieczności udawania się do urzędu. Dokument będzie można pobrać z wykorzystaniem profilu zaufanego lub wydawanego z dowodem osobistym profilu osobistego. Przez internet będzie też można wnieść opłatę za wydanie odpisu. Nowelizacja zmienia też prawo postępowania przed sądami administracyjnymi w ten sposób, że pisma sądowe wydawane drogą elektroniczną będą mogły być opatrywane pieczęcią sądu zamiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O stworzenie takiej możliwości apelowali urzędnicy sądów administracyjnych.
Etap legislacyjny
Projekt przed przyjęciem przez Radę Ministrów