Już wiadomo, że nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wejdzie w życie 7 listopada br.
Ustawa, która została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 1469), ma doprowadzić do przyspieszenia postępowań sądowych. Służyć temu będą m.in. wyodrębnienie postępowań gospodarczych (znacznie bardziej sformalizowanych, ale szybszych) i wprowadzenie regulacji przeciwdziałających obstrukcji procesowej (takich jak ograniczenie możliwości podnoszenia zarzutów czy rozpoznawanie zażaleń przez inny skład tego samego sądu).
Do tego w kodeksie została wprowadzona nowa generalna zasada nadużycia prawa procesowego. W razie stwierdzenia, że strona korzysta ze swoich uprawnień tylko po to, by przeciągać sprawę, sąd będzie mógł nałożyć grzywnę, zwiększyć wysokość odsetek czy zobowiązać do podwójnego zwrotu kosztów stronie przeciwnej.
Do bardzo ważnych zmian należą regulacje zobowiązujące pozwanego do sporządzenia odpowiedzi na pozew czy obligujące strony do udziału w posiedzeniu przygotowawczym. To ostatnie ma ułatwić sądowi nakłonienie stron do ugody, a gdy to się nie uda, przygotowanie planu procesu zawierającego terminy rozpraw, łącznie z przewidywaną datą wydania rozstrzygnięcia. Zasadą ma być wydawanie wyroków na pierwszej rozprawie, a dodatkowe terminy mają być wyznaczone tylko w skomplikowanych sprawach.
Przyspieszyć pracę sądów mają też… nowe opłaty. I to szybciej, bo zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zaczną obowiązywać już 21 sierpnia. Na przykład niebawem będziemy płacić za uzasadnienie wyroków 100 zł (suma ta będzie zaliczana na poczet opłaty za apelację). Ma to sprawić, że strony przestaną składać wnioski o uzasadnienie nawetedy, gdy wygrały, a sam rozstrzygany problem był nieskomplikowany. Wzrosną także opłaty w sprawach o wartości sporu do 20 tys. zł. Zamiast jednej 5-procentowej stawki zostaną wprowadzone widełki.
Etap legislacyjny
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw