Ci, którzy kupują towary – zyskają. Ale ci, którzy głównie sprzedają – poniosą straty. Zdaniem Biura Analiz Sejmowych uchwalona już ustawa w nieuprawniony sposób wzmocni pozycję części przedsiębiorców.
W ostatni piątek Senat przyjął bez poprawek uchwaloną tydzień temu ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, nazywaną potocznie pakietem „Przyjazne prawo”. Sęk w tym, że zdaniem Biura Analiz Sejmowych (BAS), którego analiza nie spotkała się z refleksją parlamentarzystów, nie dla wszystkich przedsiębiorców nowe przepisy będą korzystne.

Na fakturę