Co najmniej 3200 zł brutto wyniesie wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów zatrudnionych w prokuraturach rejonowych – wynika z najnowszego rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najwięcej z kolei asystenci prokuratorów rejonowych będą mogli zarobić 4800 zł brutto.

Do tej pory wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów wynosiło od 3000 do 4200 zł brutto. Jest ono zróżnicowane w zależności od szczebla jednostki organizacyjnej prokuratury, w której zatrudnieni są asystenci oraz starsi asystenci prokuratorów, podobnie jak się to ma w przypadku wynagrodzeń prokuratorów. Ponadto zróżnicowano również wynagrodzenia zasadnicze asystentów i starszych asystentów prokuratorów biorąc pod uwagę wymogi niezbędne do objęcia każdego z tych stanowisk.

Jak uzasadnia minister „Określony w 2016 r. przedział wynagrodzenia zasadniczego asystentów oraz starszych asystentów prokuratorów jest obecnie zbyt mało elastyczny i nie odpowiada bieżącym potrzebom prowadzenia właściwej polityki płacowo – kadrowej”. Co więcej górna granica przedziału wynagrodzeń asystentów oraz starszych asystentów prokuratorów znajduje się aktualnie poniżej przeciętnego wynagrodzenia, które w II kwartale 2018 r.wyniosło 4521,08 zł.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem kolejnym po ogłoszeniu a asystenci prokuratorów otrzymają podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2019 analogicznie jak miało to miejsce w przypadku asystentów sędziów.