Przepisy, nad którymi prace toczą się w Sejmie, pozwolą na patentowanie rozwiązań informatycznych. Jedni widzą w tym szansę na zwiększenie innowacyjności Polski, inni otwarcie puszki Pandory.
Nowy sposób prezentacji danych, lepszy format kompresji czy animowane ikony – to wszystko pewne rozwiązania informatyczne, na które dzisiaj nie można uzyskać w Polsce patentu. Kod programu jest chroniony prawem autorskim. Tyle że ten sam efekt często można osiągnąć w różny sposób. Ostatecznie więc rozwiązania informatyczne, nazywane inaczej wynalazkami wspieranymi komputerowo, nie są dzisiaj w Polsce chronione.
Teraz ma się to zmienić za sprawą znajdującej się w Sejmie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.). Artykuł 28 nadal będzie przesądzał, że program komputerowy nie może być wynalazkiem, ale ust. 2 dodaje istotne zastrzeżenie. Patentu nie będzie można uzyskać tylko na program jako taki. Z kolei z art. 33 ust. 2 ustawy zniknie fragment dotyczący tego, że zgłoszenie wynalazku ma zawierać sposób jego oddziaływania na materię. Wszystko to razem umożliwi patentowanie rozwiązań informatycznych.