Odmowa realizacji europejskiego nakazu aresztowania musi być dobrze uzasadniona – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka 10 lipca 2019 r. w sprawie Romeo Castaño przeciwko Belgii (skarga nr 8351/17). Skarżącymi było pięcioro obywateli Hiszpanii, rodzina Ramóna Romeo zamordowanego przez ETA w 1981 r. W 2004 r. oraz 2005 r. sądy hiszpańskie wydały dwa europejskie nakazy aresztowania (dalej: ENA) za podejrzewanym o popełnienie tego zamachu N.J.E., obywatelem Hiszpanii baskijskiego pochodzenia. W 2013 r. został on zatrzymany w Belgii.
Sąd orzekający o realizacji ENA w pierwszej instancji uznał, że może on zostać wydany Hiszpanii. Po zażaleniu sąd drugiej instancji zmienił to postanowienie, uzasadniając to tym, że w Hiszpanii mogą zostać naruszone prawa N.J.E. Został on zwolniony z aresztu. Kasacja prokuratora do belgijskiego Sądu Najwyższego nie przyniosła rezultatu. Sądy belgijskie potraktowały tak samo ponowny europejski nakaz aresztowania z 2015 r.
W skardze do ETPC krewni ofiary zamachu podniosły naruszenie art. 2 EKPC (prawo do życia). Według nich odmowa wydania N.J.E. prowadzi do sytuacji, w której władze Hiszpani nie są w stanie wypełnić swojego proceduralnego obowiązku ochrony prawa do życia, który polega na przeprowadzeniu śledztwa i ukaraniu winnych zabójstwa.