Wprowadzony w 2018 r. nowy system dyscyplinarny wykorzystywany jest do politycznego podporządkowywania orzekających. Tak twierdzi największe stowarzyszenie sędziów.
21 działań podjętych przez rzecznika dyscyplinarnego i jego dwóch zastępców opisanych zostało w przygotowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opracowaniu pt. „Sędziowie pod presją – raport o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów”. Mają one świadczyć o tym, że obecny system dyscyplinarny wykorzystywany jest do ścigania sędziów nie za rzeczywiste przewinienia służbowe czy też popełniane czyny karalne, ale za ich działalność publiczną polegającą przede wszystkim na krytyce zmian dokonywanych przez obecny rząd w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Zarzuty za niepoprawność