Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Podobne wyroki już w kilku sprawach zapadły w pierwszej instancji, ale piątkowe rozstrzygnięcie jest pierwszym prawomocnym. Chodzi o skargę posłanki klubu Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej Kamili Gasiuk-Pihowicz, której Kancelaria Sejmu odmówiła udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS zawierających wykaz sędziów popierających te zgłoszenia. W sierpniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję, ale kancelaria zaskarżyła ten wyrok.
W skardze podniosła jeden argument – jej zdaniem art. 11c znowelizowanej ustawy o KRS (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 84 ze zm.) zawiera normę szczególną, która uprawnia do odmowy dostępu do informacji publicznej. Przepis ten stanowi, że marszałek Sejmu podaje do publicznej wiadomości zgłoszenia kandydatów do KRS „z wyłączeniem załączników”. A wykaz nazwisk osób, które poprały kandydata, stanowi właśnie załącznik zgłoszenia.
NSA uznał, że przywołany przepis nie daje podstaw, by odmówić dostępu do informacji publicznej. Przypomniał, że prawo do uzyskiwania informacji o działalności władzy wynika z konstytucji i choć może być ograniczone ustawowo, to wyłącznie przez normy materialnoprawne.
– Tymczasem art. 11c ustawy o KRS nie zawiera takich uregulowań. To przepis proceduralny, w dużej mierze techniczny. Na podstawie normy proceduralnej nie można ograniczać prawa dostępu do informacji publicznej – powiedział w ustnych motywach piątkowego wyroku sędzia Wojciech Jakimowicz, przewodniczący składu orzekającego.
Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapowiedział na antenie RMF FM, że Kancelaria Sejmu wykona wyrok. Poczeka jednak na jego uzasadnienie, licząc, że zostanie w nim wskazana forma publikacji tych informacji.

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK 4282/18.