Szkoły wyższe starają się odpowiadać na zmieniającą rzeczywistość prawną coraz ciekawszą ofertą edukacyjną. Jej przygotowanie nie jest jednak proste. Przy planowaniu programów studiów uczelnie ograniczone są bowiem przepisami.
– Programy studiów prawniczych muszą być obmyślane z kilkuletnim wyprzedzeniem. Ogranicza to możliwość elastycznego dostosowywaniu zajęć do zmian w prawie – tłumaczy prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jak więc szkoły wyższe odpowiadają na potrzeby wynikające z nowelizacji przepisów?