Kalendarze spotkań prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz rejestr wejść i wyjść z TK to dokumenty wewnętrzne, a jako takie nie podlegają przepisom jawnościowym. To sedno wydanego wczoraj przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenia.
Sprawę skierowała na drogę sądową Sieć Obywatelska Watchdog, której TK odmówił wglądu w dokumenty. Tymczasem, jak tłumaczy Szymon Osowski z sieci, dostępność informacji o tym, z kim się spotykają osoby pełniące funkcje publiczne, mające wpływ na ważne decyzje w państwie, ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania niepożądanym praktykom w demokracji.
Wczoraj jednak NSA stwierdził, że TK nie musi udostępniać żądanych przez organizację dokumentów. Uznał bowiem m.in., że należą one do sfery wewnętrznej i nie przesądzają o kierunku działania tego organu.
Reklama
– Dla mnie to orzeczenie jest kompletnie niezrozumiałe. Dlatego też będziemy składać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zapowiada Osowski.

ORZECZNICTWO

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK 2893/18.