W rozstrzyganie toczących się przed sądami okręgowymi sporów gospodarczych włączeni powinni zostać obywatelscy sędziowie handlowi – to pomysł prawników na przyśpieszenie procesów.
Projekt ustawy zakładającej wprowadzenie instytucji sędziego handlowego został zaprezentowany podczas drugiej edycji Kongresu Prawników Polskich. Jest on efektem pracy Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, która działa pod kierownictwem prof. Wojciecha Popiołka z Uniwersytetu Śląskiego. Celem proponowanych zmian ma być nie tylko zapewnienie szybkiego i profesjonalnego procesu, ale także zbliżenie sądów do obywateli oraz zwiększenie do nich zaufania.
„Profesjonalizacja wymiaru sprawiedliwości poprzez stopniowe ograniczanie obsady składu orzekającego wyłącznie do sędziów będących kwalifikowanymi prawnikami doprowadziła do oderwania wymiaru sprawiedliwości od obywateli, a w konsekwencji przyczyniła się do braku zrozumienia oraz akceptacji rozstrzygnięć podejmowanych przez sądy” – tłumaczą autorzy pomysłu.