Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył drugą karę na podstawie RODO. Jeden ze związków sportowych bezprawnie udostępniał na swej stronie internetowej szczegółowe dane sędziów, w tym ich adres i PESEL. Kara w wysokości niespełna 56 tys. zł to przede wszystkim jednak wynik tego, że choć związek wiedział o naruszeniu, to przez pół roku nie naprawił swego błędu.

O naruszeniu ochrony danych poinformował prezesa UODO sam związek w lipcu 2018 r. Nie krył tego, że wskutek niezamierzonego działania, na jego stronie internetowej pojawiły się dane 585 osób, którym przyznano licencje sędziowskie. Poza imionami i nazwiskami także takie, których nie było wolno udostępniać – dokładne adresy zamieszkania i numery PESEL. Związek sam też powiadomił o swym błędzie wszystkich zainteresowanych. Równocześnie nakazał informatykom usunięcie danych ze strony, po czym poinformował UODO, że problem został rozwiązany.

Uwaga! Od maja kolejne zmiany w RODO – sprawdź jak przygotować się do kontroli przestrzegania przepisów >>