Alicja Adamczak przestała być prezesem Urzędu Patentowego RP. Swoją funkcję pełniła przez prawie 18 lat.
Jak nieoficjalnie dowiedział się DGP, dr Adamczak nie jest prezesem UP RP od 9 maja. Nie udało nam się ustalić przyczyn odejścia. Na stronie urzędu nie ma na ten temat żadnej informacji. Jako pełniąca obowiązki prezesa jest już jednak wskazana Edyta Demby-Siwek, dotychczasowy dyrektor Departamentu Znaków Towarowych (która zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją prawa własności przemysłowej i wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych).
Alicja Adamczak jest radcą prawnym, nauczycielem akademickim (zajmuje stanowisko adiunkta na Politechnice Świętokrzyskiej) i rzecznikiem patentowym. Stanowisko prezesa UP RP objęła w 2002 r., co oznacza, że była jedną z osób najdłużej piastujących funkcję szefa urzędu centralnego w III RP.