Już trzeci raz z rzędu Polska zajęła przedostanie miejsce wśród krajów UE w rankingu ILGA Europe analizującym poziom równouprawnienia osób LGBTI.

Ranking ILGA Europe mierzy poziom równouprawnienia w sześciu obszarach: równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa z nienawiści, uzgadnianie płci i integralność cielesna, prawo do azylu.

Co ważne, ranking nie jest badaniem opinii publicznej. Jego wynik opiera się na obowiązujących w danym państwie przepisach prawa. W najnowszym zestawieniu Polska zdobyła tylko 18 punktów (na 100). Niżej wśród krajów UE jest tylko Łotwa. Najmniej, bo zero punktów uzyskaliśmy w kategorii przestępstwa z nienawiści rozumianych jako akty agresji w stosunku do osób LGBTI, których źródłem jest homo-, bi- i transfobia.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Kampanię Przeciw Homofobii wspólnie z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, aż 70 proc. osób LGBTI żyjących w Polsce doświadczyło jakiejś formy przemocy.

Punktów w rankingu ILGA Europe nie zyskaliśmy także w obszarze rodzina. Należymy bowiem do grona 6 krajów w UE, w których osoby homoseksualne nie mogą zawrzeć związku partnerskiego czy ślubu. Taka legislacyjna luka istnieje jeszcze w Rumunii, Bułgarii, Słowacji, na Litwie oraz Łotwie.

Malta znów wygrywa

Już po raz trzeci na szczycie rankingu ILGA Europe znalazła się katolicka Malta zdobywając 90 punktów. W których jeszcze krajach obowiązuje najbardziej równościowe prawodawstwo? 79 punktów zdobyła Belgia a 70 Luksemburg. Kolejne trzy pozycje należą do Skandynawów – Finlandii (69 pkt), Danii i Norwegii (oba kraje po 68 pkt).

Polskę od zwycięskiej Malty dzielą aż 72 punkty. Bliżej nam jednak do Azerbejdżanu, Turcji i Armenii – krajów, które zajęły ostatnie miejsca zdobywając kolejno 3, 5 i 7 punktów.
Lepszym wynikiem od Polski może pochwalić się sąsiadująca z nami Ukraina (22 pkt), Słowacja (30 pkt) czy Węgry (41 pkt), które dopuszczają możliwość zawierania związków partnerskich.