Walka z nielegalnym wywozem leków to główny cel znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej, której projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

SEJM WYBRAŁ
• Nowy prezes UODO
221 posłów poparło kandydaturę rekomendowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Jana Nowaka na stanowisko nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. 67-letni Nowak nie ma wykształcenia prawniczego, jest inżynierem mechaniki precyzyjnej z dyplomem MBA. Pracuje jako dyrektor w UODO, od lat jest też radnym PiS w warszawskiej dzielnicy Wola.
SEJM PRZYJĄŁ
• W maju 1100 zł dla każdego emeryta i rencisty
Sejm przyjął ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Na tej podstawie w maju otrzymają oni dodatkowo 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Z trzynastej emerytury skorzystają osoby pobierające świadczenia z systemu powszechnego, rolnicy w KRUS, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby otrzymujące kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz renty socjalne. Prawo do wsparcia zyskały także kobiety pobierające emerytury matczyne. Teraz ustawa trafi do Senatu.
• Skuteczniejsze ściganie mafii lekowej
Walka z nielegalnym wywozem leków to główny cel znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej, której projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie za większość działań, które powodują, że farmaceutyki nie trafiają do polskich aptek, grozi najwyżej administracyjna kara pieniężna. Ustawa wprowadzić ma sankcje karne, z pozbawieniem wolności do 10 lat włącznie. Kara więzienia będzie groziła także osobom utrudniającym przeprowadzanie inspekcji i kontroli. Na ostatnim etapie prac z projektu wycofano przepisy wprowadzające możliwość wysyłkowej sprzedaży leków na receptę do osób niepełnosprawnych. Takich rozwiązań chciał resort zdrowia. Przeciwny im był m.in. samorząd aptekarski. Teraz ustawa trafi do Senatu.
• Informacje z bazy PESEL tylko od gminy
Działające przy resorcie administracji Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD) nie będzie już udostępniało danych gromadzonych w ogólnopolskim rejestrze PESEL. Zadanie to przejmą gminy, co przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ewidencji ludności. Ta zmiana ma przyspieszyć uzyskiwanie potrzebnych informacji, bo do tej pory gminy mogły udostępniać dane o poszukiwanych osobach, jeśli były zameldowane na jej terenie. Gdy nie było ich w rejestrze mieszkańców, konieczne było składanie wniosku do CPD. Ustawą zajmie się teraz Senat.
• Tylko rok dla wywłaszczonych
20 lat – po takim czasie wygasną roszczenia byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości, których nie wykorzystano pod planowane inwestycje publiczne. Okres ten będzie się liczyć od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która trafi teraz do podpisu prezydenta. Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadkach, gdy 20-letni termin upłynął przed wejściem noweli, dawny właściciel będzie miał jeszcze rok, by wystąpić z roszczeniem. Początkowo miały to być 3 lata, jednak posłowie zaakceptowali poprawkę senatorów skracającą ten okres.
• Łatwiejsze korzystanie z urzędowych serwisów
Organy administracji rządowej i samorządowej, a także część organizacji pozarządowych będzie musiała zapewnić dostęp do swoich stron internetowych niepełnosprawnym, seniorom oraz innym,osobom z trudnościami w komunikowaniu się. Taki obowiązek nakłada na nie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w której Sejm uwzględnił część poprawek przyjętych przez Senat. Teraz regulacja trafi do podpisu prezydenta.