Uzasadnienie pozwu o alimenty ma dostarczyć sądowi informacji o potrzebach uprawnionego i sytuacji pozwanego – na ich podstawie określany jest zakres świadczenia alimentacyjnego. Co dokładnie musi zawierać to pismo, by przyniosło oczekiwany skutek?

Przedstawienie sytuacji rodzinnej stron

Uzasadnienie warto zacząć od zarysowania sytuacji rodzinnej stron: podania daty urodzenia dziecka, określenia od kiedy zobowiązany nie płaci alimentów. W celu udowodnienia pierwszej należy dołączyć akt urodzenia dziecka – zupełny, gdy pochodzi ono ze związku pozamałżeńskiego lub skrócony w przypadku dziecka z małżeństwa.

Określenie potrzeb i kosztów utrzymania dziecka

W uzasadnieniu trzeba udowodnić potrzeby dziecka. W tym celu przybliża się koszty jego utrzymania, uwzględniając szacunkowe kwoty. Zależnie od wieku dziecka będą to np. opłata za żłobek, przedszkole, opiekunkę, wydatki szkolne, środki przeznaczane na kulturę i rozrywkę, a także koszty żywienia, leczenia, odzieży itp.

Przedstawienie sytuacji materialnej zobowiązanego

Uzasadnienie pozwu o alimenty musi zawierać informacje o możliwościach finansowych oraz majątkowych pozwanego. Warto przy tym pamiętać, iż mowa tu nie tyko o jego rzeczywistych zarobkach, lecz także dochodach, które powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki i może uzyskać stosownie do swoich sił umysłowych czy fizycznych. Z tego powodu w piśmie warto poinformować o wieku, wykształceniu czy poziomie życia zobowiązanego. Zasada ta może okazać się szczególnie pomocna, gdy aktualne zarobki pozwanego nie są znane lub ukrywa on część swoich dochodów.

Sytuacja rodzica wychowującego dziecko

Duże znaczenie mają też sytuacja zawodowa oraz materialna rodzica utrzymującego dziecko. Istotne dla wysokości zasądzonych alimentów mogą okazać się zarówno jego zawód, otrzymywane wynagrodzenie, jak i miejsce pracy.

Zwieńczenie podpisem

Pozew musi zostać własnoręcznie podpisany przez przedstawiciela ustawowego dziecka, tj. rodzica wnoszącego pozew o alimenty.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór uzasadnienia pozwu o alimenty

Wzór pisma: Wioleta Matela-Marszałek, Infor.pl

Tu więcej na ten temat