Kancelaria Prezydenta rozpoczyna kampanię informacyjną, która ma zwiększyć wiedzę o przysługującej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Od początku tego roku obowiązują przepisy nowelizacji (Dz.U. 2018 poz. 1467), która znacznie zwiększyła zakres wsparcia dla obywateli. Dotychczas tylko określona, bardzo wąska grupa osób mogła je otrzymywać. Po zmianach dostanie je każdy, kto zadeklaruje, że go nie stać na skorzystanie z usług adwokata czy radcy po cenach rynkowych. Pomoc jest przeznaczona dla osób prywatnych – obejmie np. poradę, jak założyć firmę, ale już po uruchomieniu biznesu przedsiębiorca nie będzie mógł dalej korzystać z tej pomocy.
Ustawa wprowadziła także darmowe mediacje oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. To ostatnie ma się wyrażać np. w informowaniu poszczególnych osób o ich uprawnieniach i obowiązkach w sytuacji, w jakiej się znaleźli. A także wspieraniu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu (np. wzięcie kredytu mieszkaniowego).
Mimo takiego rozszerzenia zakresu pomocy Kancelaria Prezydenta – która przygotowała projekt zarówno pierwotnej ustawy z 2015 r., jak i ostatniej nowelizacji – obawia się, że informacje o jej dostępności wciąż nie dotarły do wystarczająco wielu obywateli. Dlatego w piątek rozpoczyna akcję „Nieodpłatna Pomoc Prawna – Pomoc Bliska Tobie”. Wykorzysta w niej np. specjalnie przygotowane filmiki.
Liczy też na samorządy powiatowe, na które ustawa nakłada wiele obowiązków związanych z organizacją punktów doradztwa. Do nich zwróciła się w liście doradca prezydenta, Zofia Romaszewska.
„Często kłopot, z którym boryka się obywatel, nie jest prosty, wymaga wielu konsultacji, kogoś, kto będzie pomagał przez rok lub dłużej (…) Ustawa jest dla nas wszystkich, tych, którzy znaleźli się w trudnej, powikłanej sytuacji życiowej, a nie są bardzo bogaci” – czytamy w piśmie.
List kończy się apelem o szczególne zaangażowanie w przedsięwzięcie, gdyż zmiana ustawy może wreszcie dać poczucie, że „żyjemy w państwie życzliwym, pomocnym i solidarnym”.
7,5 mln co najmniej o tyle osób rozszerzyła się, dzięki zmianie prawa, grupa uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej