Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, który wczoraj został przekazany do konsultacji. Ma on zapewnić uprawnionym podmiotom – prokuratorowi generalnemu i RPO – realną możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej.
Instytucję skargi od orzeczeń kończących postępowanie, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r., wprowadziła nowa ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.). W myśl art. 115 par. 1 tego aktu prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich mogą sięgnąć po nowe narzędzie w okresie trzech lat od wejścia w życie ustawy. Problem w tym, że do tego czasu akta części spraw mogłyby zostać zniszczone. Projekt określa więc, że akta, które nie otrzymały kategorii A (materiały archiwalne), mają być przechowywane w sądach do 3 lipca 2021 r.