Powszechnie uważa się, że system prawny w Polsce jest bardzo złożony. Zdanie to podzielili respondenci badania przeprowadzonego przez SW Research wśród ponad 300 małych i średnich przedsiębiorców. 71 proc. z nich uważa, że w obliczu często zmieniających się i skomplikowanych przepisów korzystanie z usług prawników jest niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Mimo tych deklaracji, jak pokazała ankieta, tylko 8 proc. respondentów posiada własny dział prawny. Nieco więcej wykupiło ubezpieczenie ochrony prawnej lub abonament prawniczy (odpowiednio 10 i 11 proc.) Ponad jedna czwarta (27 proc.) badanych firm stale współpracuje z kancelarią lub prawnikiem. Największy odsetek (31 proc.) korzysta z usług prawnych tylko, gdy zajdzie taka potrzeba.
– Bardzo często przedsiębiorcy przychodzą do prawnika z zaawansowanymi problemami. Tymczasem wielu z nich udałoby się ich uniknąć, gdyby po poradę przyszli wcześniej, zanim sprawa rozwinęła się w niekorzystnym dla firmy kierunku. Niestety „grzech zaniedbania” jest nagminny, co naraża przedsiębiorców na większe problemy, a tym samym koszty – zwraca uwagę Robert Szywalski z D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., które zleciło (we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych) przeprowadzenie ankiety. Badanie wykazało ponadto, że duża grupa przedsiębiorców (13 proc.) nie korzysta z usług prawnych i działa w tej sferze samodzielnie.