Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych jakościowo ustaw w 2018 r. - poinformował Warsaw Enterprise Institute i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak dodano, oceniono 61 ustaw; średnia ocena polskiej legislacji wynosi 3,3.

"Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych jakościowo ustaw w roku 2018. W ramach platformy +Plusy ujemne+ przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego" - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

Jak napisano, każda z ocen była poprzedzona analizą ustawy pod kątem skutków, jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. "Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym" - napisano. Dodano, że każdą z ustaw przypisano do konkretnego polityka, obszaru i ministerstwa. A w poszczególnych kategoriach ze wszystkich ocen wyliczono średnią arytmetyczną.

W komunikacie przekazano, że ustawę w chwili jej wejścia w życie oceniano w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo szkodliwa, 2 - szkodliwa, 3 - neutralna, 4- dobra, 5 - bardzo dobra.

Jak przekazano, w ub.r. oceniono 61 ustaw - o ponad połowę więcej niż w roku 2017. Niezmienna pozostała średnia ocena polskiej legislacji, która wynosi 3,3.

"W większości obszarów m.in. w gospodarce czy wymiarze sprawiedliwości zanotowano niewielką poprawę legislacyjną. Wysoki spadek zanotowano jednak w przypadku ustaw podatkowych, gdzie dominują akty prawne ocenione jako szkodliwe lub bardzo szkodliwe np. wprowadzenie III progu podatkowego w postaci +daniny solidarnościowej+, czy podwyżka opłaty emisyjnej" - czytamy w komentarzu.

Oceniono 28 ustaw dotyczących gospodarki - z oceną 3,5 (w 2017 roku było to 3,4), siedem ustaw podatkowych - ocena 1,9 (w 2017 r. było to 5), cztery zdrowotne ustawy - z oceną 4 (w 2017 r. było to 3), osiem ustaw poświęconych wymiarowi sprawiedliwości - ocena 3,2 ( w 2017 r. było to 3), 13 ustaw dot. bezpieczeństwa i administracji - ocena 3 (w 2017. było to 2,6) oraz jedną ustawę poświęconą edukacji i nauce - ocena pozostała na tym samym poziomie co w 2017, czyli 4.

"Liderem rankingu za rok 2018 została minister Jadwiga Emilewicz ze średnią 4,2 i pięcioma ustawami. W jej resorcie powstała m.in. ustawa o sukcesji przedsiębiorstw ułatwiająca prowadzenie firm po śmierci przedsiębiorcy. To ona także koordynowała ukończenie prac legislacyjnych nad kluczową ustawą tzw. +Konstytucją biznesu+ czyli ustawą prawo przedsiębiorców" - czytamy.

W komunikacie napisano, że na wyróżnienie zasługują także: minister rolnictwa Jan Ardanowski (cztery ustawy) oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (dwie ustawy). Każdy z nich otrzymał ocenę 4.

Jeśli chodzi o Ardanowskiego, to "wysoko ocenić należy wprowadzone przez niego ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej dla rolników czy system zachęt dla tworzenia spółdzielni rolniczych".

"Ministerstwo Rolnictwa w ubiegłym roku pochwalić się może średnią równą Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii" - napisano.

W przypadku Adamczyka, "przepisy ustawowe muszą jeszcze przełożyć się na skuteczne działanie rządu bowiem dotyczą one przyszłych inwestycji: Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz funduszu na drogi samorządowe".

Jak napisano, na przeciwnym biegunie znaleźli się minister energii Krzysztof Tchórzewski (trzy ustawy i ocena 2) i minister środowiska Henryk Kowalczyk (dwie ustawy i ocena 2). "Ten pierwszy odpowiada chociażby za ustawę zwiększającą opłatę emisyjną czy uchwaloną pod koniec roku ustawę o zamrożeniu cen prądu. Minister środowiska za to legitymizuje ustawę uderzającą w swobody obywatelskie myśliwych oraz wprowadza interwencjonistyczny program budowy domów z drewna".

"Pozostali ministrowie nie przygotowali w minionym roku żadnych istotnych ustaw lub przygotowali ich zbyt małą, ilość aby znaleźć się w zestawieniu. W naszych ocenach widoczna jest jakościowa różnica pomiędzy ustawami, które były projektowane w rządzie w stosunku do tych tworzonych w parlamencie, o które wnioskowała grupa posłów. Wszystkie ustawy rządowe uzyskały średnią w wysokości 3,43, podczas gdy ustawy parlamentarne ledwie 2,9" - przekazano.

W komunikacie napisano, że przeciętnie na 3,5 oceniono działalność legislacyjną prezydenta. "Dobre ustawy, jak ta ułatwiająca odzyskanie pieniędzy po błędnym przelewie, łączył on z gorszymi takimi jak np. ustawa o darmowej pomocy prawnej" - czytamy. Dodano, że w ubiegłym roku uchwalono również jeden projekt powstały w wyniku inicjatywy ustawodawczej. "Był to projekt ograniczający handel w niedziele i dostał on w naszym rankingu najniższą możliwą ocenę" - wskazano.

Jak czytamy na stronie internetowej Warsaw Enterprise Institute, to fundacja, zaplecze eksperckie i intelektualne Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.