Niedopuszczalne jest wykluczenie mieszkańca z grona spółdzielców tylko z tego powodu, że zaskarżał on liczne uchwały organów spółdzielni – stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi.
To jeden z najważniejszych wyroków dotyczących spółdzielni mieszkaniowych w ostatnim roku (jego uzasadnienie niedawno się ukazało). Pozbywanie się „wrogich” spółdzielców przez władze betonowych molochów zdarza się bowiem dość często. Wielokrotnie zwolennikami takiego rozwiązania są pozostali zwykli spółdzielcy. Prawdą bowiem jest, że wszyscy składają się na boje z pojedynczymi niezadowolonymi z zarządu.

Agresywny spółdzielca