Średnio o 75 zł więcej miesięcznie dostaną kuratorzy sądowi. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w ostatni piątek (Dz.U. 2018 poz. 2344). Przewiduje ono zmianę mnożników kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich. Zmienione wynagrodzenie przysługiwać będzie fachowcom z datą wsteczną, od 1 stycznia 2018 r.
„Podwyżki te, obok zmniejszenia skutków wcześniejszego zamrożenia wynagrodzeń, mają na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej uzyskiwanego przez kuratorów zawodowych dochodu ze stosunku pracy, co jest szczególnie istotne z uwagi na to, że są oni zobowiązani do podejmowania czynności terenowych w obszarze właściwości danego sądu rejonowego” – uzasadnia zmiany Ministerstwo Sprawiedliwości. I zwraca uwagę na to, że w przypadku aplikantów kuratorskich ich wynagrodzenia jedynie nieznacznie, o kilkanaście złotych, przekraczają poziom wynagrodzenia minimalnego.
Kuratorzy, z którymi rozmawialiśmy, nazywają podwyżki jałmużną. Przekonują, że kilkadziesiąt złotych więcej nie rozwiązuje problemu. Dziś kurator z 20-letnim stażem otrzymuje niespełna 3 tys. zł miesięcznie do ręki. Krajowa Rada Kuratorów podkreślała niedawno, że wynagrodzenia te jakkolwiek pozwalają na przyzwoite życie w mniejszych miejscowościach, to w sporych miastach jest to o wiele za mało. Stąd też duża rotacja w zawodzie, a nadal w nim pracujący są przemęczeni, gdyż szukają dodatkowej pracy po godzinach. Do tego dochodzi ogrom zagrożeń. Coraz powszechniejsze stają się ataki ze strony podopiecznych i pogryzienia przez psy. Resort sprawiedliwości zapewnia, że pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa kuratorów, ale zdaniem samych pracowników prace te toczą się zbyt wolno.
Wzrost wynagrodzeń wynikający z rozporządzenia nie ma związku z protestem pracowników sądów. Projekt rozporządzenia został przygotowany w połowie roku.