Niepewne losy portalu do e-licytacji ruchomości. Przez pierwsze miesiące 2019 r. samorząd będzie odcięty od finansowania – alarmuje Krajowa Rada Komornicza.
Mimo że przepisy o elektronicznej licytacji ruchomości weszły w życie 1 marca 2017 r., to sprzedaż tą drogą zajętych przedmiotów wciąż nie jest możliwa. Ustawodawca, nakładając na samorząd komorniczy obowiązek wdrożenia systemu, nie przewidział jednocześnie dodatkowych środków na ten cel.
Tymczasem okazuje się, że uruchomienie witryny nawet 1 stycznia 2019 r., czyli grubo ponad 1,5 roku po terminie, może nie nastąpić. Wszystko przez wejście w życie nowych ustaw: o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które mogą odciąć, przynajmniej na początku, finansowanie samorządu. Dlaczego? Obecnie samorząd sam decyduje o wysokości składek (patrz: grafika). Po zmianach walne zgromadzenia poszczególnych izb będą ustalać wysokość składki, jednak w granicach wyznaczonych przez art. 38 ustawy o komornikach. Ten uzależnia stawkę od wynagrodzenia komornika. I tu zaczyna się problem.