Obowiązek posiadania pozwolenia na prowadzenie hodowli lub choćby tylko utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Artykuł 10 tej ustawy wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Aby zarejestrować psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć wniosek na formularzu dostępnym w urzędzie gminy / miasta (nierzadko na stronie www urzędu). Wniosek należy złożyć niezwłocznie po zakupie psa. Do wniosku należy dołączyć m.in. świadectwo szczepień psa oraz uiścić opłatę skarbową w kwocie 82 zł. Przed wydaniem decyzji urzędnicy przeprowadzą wizję lokalną, która ma na celu ocenę warunków, w jakich trzymany jest zgłoszony do rejestracji pies.

Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia. Decyzje w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

Posiadanie lub hodowla psów rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny. W razie ukarania można orzec także przepadek zwierzęcia.

Quiz: Posiadasz psa? Sprawdź, jak dobrze znasz przepisy [QUIZ]

Rozpocznij quiz »

Posiadanie psa wiąże się - obok wielu korzyści - także z szeregiem obowiązków. Sprawdź, jak dobrze znasz przepisy dotyczące tej sfery.

Wszystkie quizy »

Agresywne rasy psów

Jakie rasy psów są w Polsce uznawane prawnie za agresywne? Listę takowych znaleźć można w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Na liście znalazło się 11 ras psów:

 1. amerykański pit bull terrier
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 3. buldog amerykańsk
 4. dog argentyński
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 6. tosa inu
 7. rottweiler
 8. akbash dog
 9. anatolian karabash
 10. moskiewski stróżujący
 11. owczarek kaukaski