Nie do zaakceptowania są postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, którzy wypowiadają się krytycznie o zmianach w wymiarze sprawiedliwości - powiedział w piątek prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Zapewnił, że adwokaci nie pozwolą, by sędziom za działania propaństwowe "stała się krzywda".

Trela podczas piątkowej konferencji "Sędziowie i adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec władzy 1918 – 2018" podkreślił, że sędziowie i adwokaci w ostatnich latach potrafią zgodnie współpracować w obronie demokracji bez żadnych podejrzeń o stronniczość i obronę własnych interesów. "Wierzę, że sędziowie i adwokaci obronią demokrację" - dodał.

Zdaniem Treli, niezwykle ważne jest utrzymanie odrębności władzy sądowniczej. "Niezależne sądy to dzisiaj jedyna szansa na obronę demokracji. Niezależne sądy są ostoją demokracji. Dlatego adwokatura tak żarliwie wspiera walkę sędziów o niezależność sądów i ich wewnętrzna niezawisłość" - oświadczył.

Prezes NRA podkreślił, że dla adwokatury jest "nie do zaakceptowania prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy wydają wyroki, które nie podobają się władzy".

W ostatnich miesiącach przed rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych przesłuchano wielu sędziów. We wrześniu rzecznik dyscyplinarny w charakterze świadków przesłuchał sędziów: prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędziego Krystiana Markiewicza i rzecznika tego stowarzyszenia sędziego Bartłomieja Przymusińskiego oraz sędzię Ewę Maciejewską z Łodzi, która zadała w końcu sierpnia pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Przesłuchiwany wtedy był także sędzia SO w Warszawie Igor Tuleya, który na kanwie jednej ze spraw kryminalnych postanowił wystąpić z pytaniem do TSUE. W połowie października sędzia Tuleya został ponownie przesłuchany jako świadek przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Pierwsze przesłuchanie dotyczyło udziału sędziego Tulei w życiu publicznym, zaś drugie - pytań prejudycjalnych do TSUE.

"Nie do zaakceptowania jest prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy wypowiadali się krytycznie o zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Nie do zaakceptowania jest też prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy prowadzą działania edukacyjne o konstytucji" - mówił Trela.

Dodał, że adwokaci muszą mówić krytycznie i protestować wobec tych postępowań dyscyplinarnych.

Trela zapewnił sędziów, że adwokaci wiedzą o postępowaniach dyscyplinarnych i monitorują to zjawisko. "Nie pozwolimy, żeby tym sędziom stała się krzywda za działania propaństwowe i prospołeczne" - oświadczył.