Wydzierżawiłem działkę w celu wybudowania toru offroadowego, na którym będą odbywały się jazdy rekreacyjne i zawody sportowe. Wcześniej upewniłem się w urzędzie, czy jest na to potrzebne pozwolenie na budowę. Poinformowano mnie, że nie. Po wykonaniu czterech przeszkód terenowych o wysokości do 2,5 m oraz około 10 przeszkód terenowych kontrolę zapowiedział nadzór budowlany. Nakazał wstrzymać roboty, uznając je za samowolę budowlaną. Czy na budowę toru offroadowego trzeba więc mieć pozwolenie?
Tak, na realizację takiego obiektu, czyli toru offroadowego, zaliczanego do budowli sportowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlane (dalej: p.b.), wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W rozumieniu p.b. obiekt budowlany to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych boiska i budowle rekreacyjne należą do grupy numer 241, przy czym w klasie oznaczonej numerem 2411 – Boiska i budowle sportowe, wyszczególniono takie obiekty, jak zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, np. piłka nożna, baseball, rugby, sporty wodne, lekkoatletyka, wyścigi samochodowe, rowerowe lub konne.
W klasie zaś oznaczonej numerem 2412 – Budowle sportowe i rekreacyjne pozostałe, wyszczególniono takie obiekty, jak wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe, oraz inne obiekty na wolnym powietrzu, np.: trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe zainstalowane na stałe, skocznie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz wyposażenie plaż i bazy sportów wodnych, ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz schroniska dla zwierząt. Wolą ustawodawcy było więc objęcie pojęciem „budowla sportowa” takiego rodzaju obiektu budowlanego, którego przeznaczeniem jest rozgrywanie zawodów o charakterze sportowym.
Pogląd powyższy potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który w wyroku z 24 lipca 2018 r. (sygn. akt II SA/Łd 349/18) jednoznacznie stwierdził, że realizacja toru offroadowego wymaga pozwolenia na budowę. Takie inwestycje, jak budowla sportowa, nie zostały wskazane w art. 29 p.b., który zawiera katalog budowli i robót budowlanych niewymagających pozwolenia.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 3, art. 28 i 29 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112, poz. 1316 ze zm.).