Raport byłego ministra obrony o rzekomej korupcji, która przeżarła środowisko urzędników i polityków nadzorujących wojsko za czasów Platformy Obywatelskiej, pozostanie tajemnicą.
W piątek Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że resort miał powody, aby zakwalifikować dokument jako niejawny i odmówić jego upublicznienia w trybie dostępu do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).
Sprawa dotyczy słynnego już audytu rządów PO-PSL, który zobowiązał się przeprowadzić każdy nowo powołany minister Prawa i Sprawiedliwości. Na początku 2016 r. ówczesny szef MON Antoni Macierewicz poinformował media, że w ramach kontroli wykryto siatkę korupcyjną, która „zaczynała się od polityków, a demoralizowała także wojsko”. Skutkiem jej działania miał być opłakany stan polskiego wojska.
Kiedy Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciła się do udostępnienie raportu z audytu, MON odpowiedział, że jest to dokument niejawny, opatrzony klauzulą „zastrzeżone”. I ponieważ zawiera informacje wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, to nie może zostać upubliczniony. Stowarzyszenie złożyło więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, żądając, aby resort zanonimizował dane niejawne i udostępnił resztę raportu. WSA zgodził się jednak z argumentacją MON, że ujawnienie raportu nie wchodzi w grę ze względu na konieczność ochrony informacji niejawnych mających znaczenie m.in. dla funkcjonowania wojska.
Podkreślił też, że nawet gdyby raport został zanonimizowany, to pozostałe treści nie miałyby żadnej wartości poznawczej – stanowiłaby tylko zbiór chaotycznych i niepowiązanych ze sobą danych. W rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych dokument posiadający klauzulę „zastrzeżone” stanowi fizyczną całość i podlega ochronie jako całość.
NSA potwierdził rozstrzygnięcie WSA i oddalił skargę kasacyjną watchdoga. – Informacje trafnie została opatrzona klauzulą „zastrzeżone” – powiedział na rozprawie sędzia sprawozdawca Wojciech Jakimowicz po zapoznaniu się z dokumentem.

Orzecznictwo

Wyrok NSA z 30 listopada 2018 r., sygn. akt. I OSK 208/17.