Od początku grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE nie przyjmuje już żadnych pism procesowych w formie papierowej. Wyłącznym kanałem komunikacji między stronami postępowań a TSUE stała się aplikacja do składania i doręczania dokumentów e-Curia.
W ciągu ubiegłego roku za jej pośrednictwem wpłynęło ponad 80 proc. pism pełnomocników (aplikacja działa od 2011 r.). Adwokaci i radcowie prawni, którzy nie mają jeszcze konta na e-Curii, muszą wypełnić formularz z wnioskiem o przyznanie dostępu (wraz z kopią dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzający uprawnienia zawodowe), a następnie odesłać go pocztą do sekretariatu trybunału lub sądu UE. Po zweryfikowaniu wniosku (zwykle zabiera to kilka dni) pełnomocnicy otrzymają dwa oddzielne e-maile z identyfikatorem i tymczasowym hasłem.
Wszystkie pisma procesowe opatrzone odręcznym podpisem należy składać przez e-Curię w formacie pdf (muszą być opatrzone odręcznym podpisem). Gdy sekretariat TSUE formalnie dokona doręczenia dokumentu, do adresata zostanie wysyłany jest e-mail z odpowiednim powiadomieniem. Nawet jeśli nie otworzy on wiadomości e-mailowej, pismo zostanie uznane za doręczone siedem dni po przesłaniu powiadomienia.