Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok I instancji przyznający 110 tys. zł odszkodowania za niesłuszne aresztowanie.
Norbert S. spędził w areszcie 3 lata i 11 miesięcy (od kwietnia 2003 r. do lutego 2007 r.), choć sąd I instancji skazał go jedynie na 3 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności (w 2005 r.). Od tego wyroku apelację wniósł tylko obrońca oskarżonego. Obowiązuje wtedy zasada reformationis in peius, co oznacza, że wyrok w II instancji nie może być wyższy niż w I.
Sprawa Norberta S. zakończyła się co do części zarzutów dopiero po wyroku w grudniu 2014 r., kiedy został on skazany na dwa lata pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie trzeba było czekać do stycznia 2018 r., kiedy sąd II instancji orzekł karę 6 miesięcy ograniczenia wolności. Łącznie więc mężczyzna spędził w odosobnieniu 47 miesięcy, a powinien jedynie 27 (pół roku ograniczenia wolności liczy się jako 3 miesiące jej pozbawienia).
Norbert S. w 2015 r. wystąpił z wnioskiem o zadośćuczynienie. Domagał się 290 tys. zł. Sąd I instancji przyznał mu 110 tys. zł odszkodowania za 20 miesięcy bezzasadnego aresztowania. Wskazał, że była to sprawa bezprecedensowa ze względu na pomyłkę przy przedłużaniu tymczasowego aresztowania. Od tego wyroku prokuratura wniosła apelację.
Sąd Apelacyjny w Katowicach ją oddalił. W ustnych motywach wskazał, że przy konstruowaniu zarzutów apelacji prokurator błędnie zrozumiał wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 2018 r. (sygn. akt II KK 452/17). SN wskazał w nim, że tymczasowe aresztowanie będzie niewątpliwie niesłuszne, gdy mimo przypisania winy i sprawstwa wobec oskarżonego nie została orzeczona bezwzględna kara pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny wskazał, że taka sytuacja miała miejsce w przypadku Norberta S. Rodzi to odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa.
O sprawie poinformowało Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zajmuje się nią w ramach Programu Spraw Precedensowych.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 listopada 2018 r. (sygn. akt II Aka 497/18). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia