Sądy uwzględniły w zeszłym roku ponad 17 tysięcy, a więc więcej niż 90 proc., składanych przez prokuratorów wniosków o tymczasowe aresztowanie; wyroki uniewinniające orzekane są wobec około 2 proc. osób sądzonych - poinformowała w czwartek PAP Prokuratura Krajowa.

Jak przekazała prokuratura "szybko przyrasta liczba zakończonych przez prokuraturę postępowań – w 2017 r. było ich 970 tys., a więc o ponad 130 tys. więcej niż dwa lata wcześniej". "Rośnie również liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia – z niespełna 180 tys. w 2015 r. do ponad 200 tys. w ubiegłym roku" - dodała PK.

Prokuratura zaznaczyła jednocześnie, że "w szybkim tempie przyrasta liczba spraw kierowanych do prokuratury", podejmowane są także dawne sprawy, wcześniej zakończone lub zawieszone. W tym kontekście wymieniono kilkaset spraw związanych z tzw. dziką reprywatyzacją w Warszawie. "W 2017 r. prokuratorzy prowadzili ponownie prawie 100 tys. przedwcześnie zakończonych postępowań i ponad 42 tys. spraw podjętych z zawieszenia" - poinformowano.

"Jednocześnie, w porównaniu z 2015 r., o 10 proc. wzrosła w zeszłym roku liczba uwzględnionych przez sądy apelacji wnoszonych przez prokuratorów. Skuteczność apelacji osiągnęła w efekcie 66,5 proc., co oznacza, że sądy wyższej instancji uwzględniają aż dwa na trzy odwołania prokuratury" - podkreśliła PK.

Ponadto - jak głosi komunikat - "w istotny sposób spadła liczba osób uniewinnianych przez sądy: z prawie 14 tys. w latach 2014-2015 do niespełna 12 tys. w latach 2016-2017, co stanowiło zaledwie 1,9 proc. wszystkich osób osądzonych". "Jeszcze wyższa jest skuteczność składanych przez prokuratorów wniosków o tymczasowe aresztowanie. Sądy uwzględniły ich w 2017 r. ponad 17 tys., a więc więcej niż 90 proc." - podkreśla prokuratura.

Prokuratura nawiązała także w komunikacie do danych statystycznych odnoszących się do zwalczania przestępczości gospodarczej. "Wartość przestępstw podatkowych, w których prokuratura postawiła w 2017 r. zarzuty, wyniosła prawie 20,3 mld zł i była aż o 190 proc. wyższa w stosunku do 2015 r." - napisano.

Z danych podawanych przez PK wynika, że "wartość wykrytych przez prokuraturę przestępstw podatkowych zwiększyła się niemal trzykrotnie w stosunku do 2015 r., a więc sprzed reformy prokuratury". "Wartość zabezpieczonego mienia wzrosła prawie dwa razy. Jednocześnie od 2016 r. prawie trzykrotnie zwiększyła się liczba oskarżonych w najpoważniejszych sprawach związanych z wyłudzeniami podatku VAT" - wskazuje PK.

Na początku października prokurator krajowy Bogdan Święczkowski podczas narady kierownictwa PK z naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK, prokuratorami regionalnymi oraz prokuratorami okręgowymi zaznaczał, że poprawa wyników pracy prokuratury miała miejsce przy zbliżonej obsadzie kadrowej w prokuraturach.

Jak wtedy dodawał, nastąpił znaczący wzrost wpływu spraw - karnych z ok. 485 tys. do ponad 570 tys., administracyjnych z 23 tys. 963 do 26 tys. i cywilnych z 43 tys. 313 do 51 tys., co w konsekwencji wpłynęło na zwiększenie "obciążenia pracą prokuratorów i asesorów w prokuraturach rejonowych".