Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie sędziego Tomasza Szymańskiego o akta sprawy dotyczącej sędziego Waldemara Żurka w celu rozważenia przejęcia sprawy do prowadzenia.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie sędziego Tomasza Szymańskiego o akta sprawy dotyczącej sędziego Waldemara Żurka w celu rozważenia przejęcia sprawy do prowadzenia.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej 12 października 2018 r. podjęło bowiem Uchwałę nr 3, w treści której wyrażone zostało stanowisko w sprawie odmowy wykonywania przez sędziego Waldemara Żurka obowiązków w wydziale, do którego został przeniesiony.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie sędzia Tomasz Szymański uczestniczył w obradach Zgromadzenia.

Aprobata dla wskazanego zachowania sędziego Waldemara Żurka wyrażona w Uchwale może budzić wątpliwości, czy prowadzenie tej sprawy w obszarze apelacji krakowskiej wolne będzie od presji środowiska, godzącej w bezstronność czynności.