O wszczęcie czynności wyjaśniających wobec sędziego wystąpiła w piątek pełniąca obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka informując, że sędzia Żurek nie rozpoznaje spraw w wydziale, do którego od 1 września został przeniesiony i w którym powinien pracować.

Sędzia Szymański powiedział PAP, że do wniosku prezes Sądu Okręgowego dołączone było m.in. zażalenie sędziego Żurka na decyzję o jego przeniesieniu, które skierował do KRS. „Czynności wyjaśniające wobec s. Żurka zostaną podjęte. Pan sędzia zostanie przeze mnie wezwany, bo chcę wyjaśnić m.in. kwestię, jakie czynności podejmował w jednym i drugim wydziale krakowskiego sądu. W zależności od treści wyjaśnień będę rozważał podjęcie także innych czynności w tej sprawie” – powiedział PAP s. Szymański.

Podkreślił, że czynności wyjaśniające nie są tożsame z postępowaniem dyscyplinarnym.

Zgodnie z przepisami, jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego pojawią się przesłanki do postępowania dyscyplinarnego, rzecznik może zdecydować o jego wszczęciu; jeśli nie – odmawia jego podjęcia.

Sędzia Waldemar Żurek złożył pozew przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie za działania pełniącej obowiązki jego prezesa Dagmary Pawełczyk–Woickiej. Domaga się w nim m.in. zaprzestania stosowania mobbingu. "Żądam zaprzestania stosowania wobec mnie czynności mobbingowych, do których zaliczam także przeniesienie mnie do innego wydziału z naruszeniem obecnie obowiązujących przepisów" – powiedział sędzia Żurek. Według sędziego jego przeniesienie nastąpiło ze złamaniem ustawy o ustroju sądów m.in. bez uzyskania niezbędnej opinii kolegium Sądu Okręgowego i bez uwzględnienia stażu pracy.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka podkreślała, że sędzia Żurek konsekwentnie neguje jej decyzję o przeniesieniu go z II Wydziału Cywilnego do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego, a przecież „decyzja, w którym wydziale orzeka sędzia należy do prezesa sądu i zawsze do niego należała, gdyż inaczej powstałby chaos organizacyjny w sądzie".

W jej ocenie decyzja ta była "w najmniejszym stopniu dolegliwa dla sędziego", bo Wydział I, podobnie jak II, rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i sędzia nawet "nie musiał zmieniać swojego gabinetu". Prezes SO wskazała także, że 21 września Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie dotyczące odwołania, które złożył sędzia Żurek, o czym prezes go poinformowała. Sędzia Żurek twierdzi, że nie otrzymał – choć powinien - tej uchwały KRS.