Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych [wyciąg, cz. 9 - ostatnia] (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
Za cztery dni odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. O fotel radnego w gminie zawalczy 119 028 kandydatów, a w miastach na prawach powiatu 14 455 osób. Z kolei o mandat w radach powiatów ubiega się 41 213 osób, a w sejmikach województw – 7075 osób. Na włodarzy natomiast startować będzie ok. 6600 osób. W sumie wybierzemy 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów. Tam, gdzie 21 października nie uda się ich wybrać, 4 listopada odbędzie się druga tura. Tyle statystyki przed decydującym starciem.
Najwyższy czas na zapoznanie się z dużą nowelizacją kodeksu wyborczego z 11 stycznia 2018 r., którą omawiamy od kilku miesięcy. W tym numerze publikujemy ostatnią część komentarza. Na początku wyjaśnione zostały przepisy dotyczące zasad rejestracji list kandydatów. Muszą one być poparte podpisami mieszkańców, ale nie ma konieczności, by w wykazie były nazwiska i imiona zgłaszanych pretendentów, tak jak do tej pory. Ustawodawca zapomniał jednak zmienić lub uchylić rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 139, poz. 1168). Akt ten określa formularz wykazu – z rubryką, w której te dane należy wpisać. Rozporządzenie to cały czas obowiązuje.