Według zmienionych regulacji to on jest zobowiązany, najpóźniej w 21. dniu przed dniem elekcji, przekazać wyborcom w stałych obwodach głosowania informację o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika. Takie druki bezadresowe powinny trafić do skrzynek pocztowych mieszkańców.
Głosowanie korespondencyjne tylko dla niepełnosprawnych