Jeżeli tak rzeczywiście się stanie będzie to oznaczało, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu konkursu do SN nie odniosło skutku. W dzisiejszym DGP
piszemy o tym, że decyzji NSA nie wzięła pod uwagę Krajowa Rada Sądownictwa
, która w zeszły piątek oraz wczoraj przekazała głowie państwa wszystkie uchwały o wyborze
kandydatów do izb: karnej, cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych wraz z ich aktami osobowymi. Teraz wszystko wskazuje na to, że również prezydent nie będzie się
czuł związany postanowieniem wydanym przez NSA.