Jak wynika z nieoficjalnych informacji DGP najprawdopodobniej jutro prezydent nominuje kolejnych sędziów Sądu Najwyższego. Potwierdza to w rozmowie z DGP osoba, która od jutra ma być sędzia SN orzekającym w izbie kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Zastrzega jednak, że czeka jeszcze na oficjalne potwierdzenie daty uroczystości zaprzysiężenia.



Jeżeli tak rzeczywiście się stanie będzie to oznaczało, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu konkursu do SN nie odniosło skutku. W dzisiejszym DGP piszemy o tym, że decyzji NSA nie wzięła pod uwagę Krajowa Rada Sądownictwa , która w zeszły piątek oraz wczoraj przekazała głowie państwa wszystkie uchwały o wyborze
kandydatów do izb: karnej, cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych wraz z ich aktami osobowymi. Teraz wszystko wskazuje na to, że również prezydent nie będzie się
czuł związany postanowieniem wydanym przez NSA.