Dotychczas Polska stosowała się do orzeczeń TSUE, np. w przypadku wycinki Puszczy Białowieskiej, nie ma więc podstaw do twierdzenia, że teraz będzie inaczej – mówi DGP Jacek Czaputowicz , minister spraw zagranicznych
Polska wystąpiła przeciwko Komisji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pracowników delegowanych. Czy to posunięcie odwetowe w związku ze skargą Komisji w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym?
Nie. To dwie niezależne od siebie sprawy. Państwa prowadzą spory z Komisją w różnych obszarach. Uważamy, że podstawą UE są cztery swobody. W tym ta dotycząca świadczenia usług. Tymczasem w Unii widzimy działania protekcjonistyczne, zwykle podejmowane pod szczytnymi hasłami ochrony praw socjalnych. Nie przyczynia się to do rozwoju UE. Niektóre państwa, zamiast reformować swoje gospodarki i dążyć do zwiększenia wydajności, chcą ograniczyć konkurencję. To narusza prawa naszych obywateli.