Informuję, iż oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, wskazujące że nie wykonuję swoich obowiązków sędziego nie są prawdziwe.

Od zmiany zakresu czynności polegającym na przeniesieniu mnie do innego wydziału złożyłem odwołanie do Krajowej Rady Sądownictwa. Proces przenoszenia mnie był dotknięty zasadniczymi wadami prawnymi: nie uzyskano wymaganej prawem decyzji kolegium Sądu oraz nie dokonano analizy, mającej wpływ na decyzję. z uwagi na staż orzeczniczy osoby przenoszonej. Tego wymaga ustawa. Przenosi się osoby o najkrótszym stażu a mój jest najdłuższy. Art. 22 a ustawy o ustroju sądów powszechnych wskazuje że do czasu podjęcia stosownej uchwały sędzia wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem takiej uchwały. W dni dzisiejszym wystąpiłem o jej doręczenie, jeśli została podjęta.