Naczelny Sąd Administracyjny podjął we wtorek dwa postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej - dowiedziała się PAP w biurze informacji sądowej NSA.

Zabezpieczenie zostało zastosowane w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS. Wnioski w tej sprawie złożyło dwóch kandydatów na sędziów Izby Karnej, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady.

"NSA postanowił wstrzymać wykonanie uchwały KRS z dnia 24 sierpnia 2018 r. w zaskarżonej części. Wnioskowano o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Karnej" - poinformował PAP wydział informacji sądowej NSA.

Z informacji NSA wynika też, że sąd w innym rozpatrywanym we wtorek postanowieniu "postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały KRS w części". "Chodzi również o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego w Izbie Karnej" - wyjaśnił wydział informacji sądowej NSA.

Sędzia NSA Sylwester Marciniak pytany przez dziennikarzy, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, wskazał w odpowiedzi, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich". "Należy zauważyć, że już kolejne obwieszczenia zostały dokonane i na dniach mija termin, jeśli chodzi o kolejnych kandydatów, ale to są pytania do KRS i Kancelarii Prezydenta" - dodał.

Zgodnie z obowiązującym od końca lipca przepisem ustawy o KRS "w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN uchylenie przez NSA uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia uczestnika postępowania, który wniósł odwołanie, kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w SN, co do którego w dniu wydania orzeczenia przez NSA postępowanie przed KRS nie zostało zakończone, a w przypadku braku takiego postępowania, na kolejne wolne stanowisko sędziowskie w SN objęte obwieszczeniem".

Musimy podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej - powiedział PAP w środę po ogłoszeniu decyzji NSA przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

Jak ponadto przekazał wydział informacji, we wtorek NSA oddalił natomiast dwa wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał KRS z rekomendacjami na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

"Są różne stany faktyczne i różne stany prawne dotyczące tych wniosków. (...) W pierwszej ze spraw, w której NSA oddalił wniosek, powodem oddalenia było, że jeszcze strona w ogóle nie złożyła środka zaskarżenia, czyli odwołania. Ta sprawa dotyczyła Izby Kontroli Nadzwyczajnej" - poinformował sędzia. Jak dodał, z samej treści wniosku wynikało, że skarżącemu nie doręczono jeszcze uchwały KRS, tylko wie o rozstrzygnięciu z informacji medialnych.

Jak dodał, kolejny wniosek dotyczył kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN. "W tym przypadku również NSA oddalił wniosek o zabezpieczenie przyjmując, że z uwagi na to, iż jest to sprawa publiczno-prawna i doszło już do wręczenia powołań na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej, to wniosek jest bezprzedmiotowy, bo nastąpiło powołanie na te stanowiska" - wyjaśnił Marciniak.

Jednocześnie - jak poinformował sędzia Marciniak - w zeszłym tygodniu do NSA wpłynęły kolejne trzy wnioski dotyczące zabezpieczenia, dotyczące uchwał KRS odnoszących się do kandydatów do Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Zostaną one rozpoznane w czwartek na posiedzeniach niejawnych.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie - w tym jedno w Izbie Karnej.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. Rada wyłoniła: 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

W przypadku rekomendacji kandydatów do tej ostatniej izby, KRS rozpatrywała pięć kandydatur. Ostatecznie na sędziego Izby Karnej SN Rada zarekomendowała sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha. "Pozostałe cztery kandydatury nie uzyskały rekomendacji" - mówił po posiedzeniu przewodniczący KRS.

Na początku września Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

W miniony czwartek Prezydent Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Nowo powołani sędziowie złożyli ślubowanie. Prezydent nie powołał - mimo rekomendacji Rady - dwóch osób: prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia oraz radcy prawnego Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej.

Duś - jak informowała "Gazeta Wyborcza" - "miał kilka zarzutów dyscyplinarnych w tym jeden zakończony wyrokiem"; ponadto Rada zdecydowała się na jego rekomendację mimo braku odpowiedniego stażu pracy. Z kolei Ułaszonek-Kubacka wcześniej wycofała swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego po informacjach o skazaniu jej w marcu 2017 r. przez radcowski sąd dyscyplinarny.

Jak przekazał PAP rzecznik Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski, uchwały KRS ws. powołania na stanowisko sędziów SN w Izbach: Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych trafiły już do Kancelarii Prezydenta.